Ex-fin

Ponuka dražieb (1)

Additional Info

  • Najnižšie podanie 36 200 €
  • Výška dražobnej zábezpeky 3 000 €
  • Minimálne prihodenie 500 €
  • Predmet dražby Predmetom dražby je nehnuteľnosť (byt č. 31)
  • Dátum konania dražby Pondelok, 11 Február 2019
  • Čas konania dražby 10:00
  • Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, Trenčín
Nachádzate sa tu: Ponuka dražieb